[PL] HAL PRESS KIT

 

 

Opis

Hard Ancient Life jest strategią ekonomiczną typu city-building rozgrywającą się w dolinie Nilu. Opowieść zacznie się w mało powszechnie znanym okresie protodynastycznym, w którym zaobserwować będzie można narodziny Starego Egiptu, a skończy się wraz ze śmiercią Kleopatry VII. Gra powstaje nieprzerwanie od końca 2014 roku w oparciu o Unreal Engine i jest w całości opracowywana przez Jacka Turka.   

 

Mechanika gry

Główne założenia

Najważniejszym aspektem jest umiejętne zarządzanie urbanistyką poprzez kształtowanie siatki ulic, wzajemnej relacji budynków i sąsiedztwa. Dobrze zaprojektowane miasto będzie znacznie poprawiało efektywność gospodarczą, co w dalszym ciągu przełoży się na osiągane dochody. Do dyspozycji gracza zostanie oddanych kilkadziesiąt różnych budynków, w skład których wchodzi m.in. 17 poziomów domostwa plus różnorodne kosmetyczne warianty w obrębie tego samego modelu.

 

Religia:

W przeciwieństwie do pierwowzoru jakim jest gra Faraon, religia zostanie przestawiona w znacznie bardziej realistyczny sposób. Bóstwa nadal będą mogły ingerować w życie codzienne, lecz odbywać się to będzie w sposób niejawny. Głównym aspektem religii będzie zaspokojenie potrzeby dostępu do miejsc kultu, zapewnienie dóbr świątyniom, organizowanie festiwali i święta Opet. Zaniedbanie tej sfery może doprowadzić to niepokoju społecznego groźnego na równi z np. głodem.

 

Handel:

Handel jest najważniejszym elementem zapełniającym królewski skarbiec. Bez niego bardzo trudno o ekonomiczną stabilność zbudowaną wyłącznie na podatkach. Dlatego też w interesie gracza będzie efektywna produkcja dóbr na eksport po cenach, które będą mogły się dynamicznie zmieniać w zależności od sytuacji geopolitycznej.

 

Monumenty:

Czym były prawdziwy Starożytny Egipt bez swej monumentalnej, sakralnej architektury? Na gracza będą czekać mastaby, obeliski, świątynie m.in. w Karnaku, Ramesseum jak i rzecz jasna piramidy. Obserwować będzie można ich powolny proces powstawania. Zespół cieśli, kamieniarzy, architektów i zwykłych robotników będzie wznosił budowlę krok po kroku. Nie będzie to zabieg czysto graficzny – proces budowy będzie poważnym obciążeniem finansowym i nie pozostanie bez wpływu na finanse lub nastroje społeczne.  

 

Historia powstawania gry:

Pomysł narodził się jeszcze na studiach, podczas których autor miał możliwość zetknięcia się z architekturą Starożytnego Egiptu w sposób profesjonalny i merytoryczny. Z początku powstały rekonstrukcyjne modele świątyń, jak np. Świątynia File - ośrodek kultu Izydy, która posłużyć miała jako element krajobrazu dla gry typu survival. Wraz z brakiem postępu w domykaniu założeń gry i wielu gruntownych zmianach autor postanowił wykorzystać wszystkie opracowane grafiki i tematyką na potrzeby produkcji zupełnie innej gry typu city-building, jeszcze wtedy pod roboczą nazwę Phile. Gra powstawała jako hobbistyczny projekt w wolnym czasie, natomiast od końca 2017 roku już jako projekt pełnoetatowy. W listopadzie do jednoosobowego zespołu dołączył kompozytor Paweł Płoskoń, który skomponował prototypowy utwór na potrzeby pierwszego trailera.

 


Materiały filmowe

| Hard Ancient Life First Official Trailer |


Screenshots
Logo i banner
Logo i banner.zip